ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | הצעות להפעלת מערך אופניים שיתופים ללא תחנות עגינה מכרזים - עיריית רמת-גן

הצעות להפעלת מערך אופניים שיתופים ללא תחנות עגינה

שימו לב, עיריית רמת-גן יוצאת לחופשת הפסח בין התאריכים 26.4-19.4(כולל) - לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני בתאריכים אלו במחלקת מכרזים.

עירית רמת גן  מזמינה את המעוניין למתן  שירותים להפעלת מערך  אופניים, ללא תחנות עגינה בתחום העיר רמת-גן.

הפעלת המערך יהיו בהתאם לתנאים שנקבעו מראש בכתב הרשאה ונספח ביטוח  קבלת המסמכים באמצעות מזכירות מנהל בורסה וקידום עסקים
התקשרות למתן השירותים אפשרית בכל מועד לפי התנאים שנקבעו זאת ע"י פניה לאיש הקשר  - הגב' אורטל אהרון בטלפון : 03-7718300  או במייל:  [email protected]