ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר שינויים באירועי הקיץ ברחבי העיר מודעות העירייה

הודעה בדבר שינויים באירועי הקיץ ברחבי העיר

שימו לב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הירוק יחלו שינויים באירועים הבאים:

 

*כלל האירועים יתקיימו בהתאם להנחיות התו הירוק.

*ייתכנו שינויים,  ש להתעדכן בסמוך לכל אירוע באתר העירוני.