ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | פירוק עגורן ברחוב חירות מודעות העירייה

פירוק עגורן ברחוב חירות

בימים שני ושלישי, 7-6.11.17, החל מהשעה 09:00 ועד השעה 19:00, ייחסם לתנועה קטע נסיעה ברחוב חירות ממזרח למערב, בקטע הרחובות התקווה-רוקח. זאת בעקבות פירוק עגורן באתר בניה ברחוב חירות 19-17.