ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודת עגורן ברחוב פנקס 12 מודעות העירייה

עבודת עגורן ברחוב פנקס 12

בין התאריכים 11-10.4.18 תתבצע עבודת עגורן באתר הבניה שברחוב פנקס 12. למען בטיחותכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. בנוסף, יחסם לתנועה רחוב פנקס במקטע הרחובות זכריה חמי וגרשום בין השעות 19:00-09:00. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.