ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הרכבת עגורן ברח' חורגין מודעות העירייה

הרכבת עגורן ברח' חורגין

ביום שלישי ה-18.7.17 בין השעות 08:30-17:00 תתבצע עבודת הרכבת עגורן ברחוב חורגין 34. לשם ביטחונכם יחסם לתנועה ולחניה רחוב חורגין במקטע הרחובות מוריה ועוזיאל. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.