ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | אשכול גנים ערמונים זכה בפרס החינוך הארצי לתשע"ז

אשכול גנים ערמונים זכה בפרס החינוך הארצי לתשע"ז