ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | יחידת הדברה אגף שפ"ע

יחידת הדברה

 

  יחידת ההדברה פועלת בהתאם לתכנית עבודה יזומה למניעת מזיקים וכן מטפלת בפניות תושבים. היחידה מבצעת פעילות מנע כנגד מכרסמים, פעילות הדברה כנגד מעופפים ופרעושים, ניטור והדברת יתושים, ניקיון וריסוס תעלות ניקוז, מתן שירות במפגעי נחשים, יונים ודבורים.

  במסגרת הפעילות כנגד מכרסמים מתבצעת פעילות להשמדת חולדות ועכברים בחדרי אשפה. כנגד תיקנים, נמלים וחרקים, מבוצעות פעולות הדברה במקומות ציבוריים (בשטחי ציבור ולא במקומות פרטיים).

  כנגד פרעושים מבוצעות פעולות הדברה במקומות ציבוריים (לא במקומות פרטיים). היחידה מנחה את התושבים לבצע פעולות למניעת תופעת הפרעושים, למשל באמצעות סגירת מקלטים לצורך מניעת כניסת חתולים ומניעת יצירת תופעת פגרים במקלט.

  היחידה מבצעת פעילות הדברה נגד יתושים שמבוצעת בתעלות ובוואדיות עם מים. הריסוס מבוצע על פני המים ולכן יש לנקות את התעלות מסוגי לכלוך שונים ולהכין אותןלגישה וריסוס. כנגד זבובים מפזרת היחידה מלכודות בגנים הציבוריים ברחבי העיר. כמו כן, היחידה מנחה את התושבים לבצע פעולות למניעת תופעת הזבובים, כדוגמה מתן הנחייה לשטיפת עגלות האשפה לפחות פעמיים בשבוע.

  הנחיות כלליות לתושב למניעת יתושים ומכרסמים למיניהם:
 • יש לשמור על חצר נקייה מלכלוך ועשבים.
 • יש לייבש מקורות מים, גם הקטנים ביותר, למנוע נזילות מים ולהימנע מהשקיית יתר.
 • רצוי להתקין רשתות על חלונות הבתים.
 • יש לסגור פתחי ספיגה ופתחי ביוב בצורה הרמטית.