ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף פיתוח כלכלי | מחלקת ייזום ופיתוח אגף פיתוח כלכלי

מחלקת ייזום ופיתוח

  • אביתר לוי, שמאי מקרקעין

    מנהל המחלקה
  • עידן המאירי, כלכלן ושמאי מקרקעין

סגן מנהל המחלקה


מחלקת ייזום ופיתוח פועלת לניהול תהליכי יזמות ופיתוח כלכלי בעיר החל מאיתור נכסי הרשות ו/או נכסים ברי פוטנציאל להפוך לנכסי הרשות, בחינת היתכנות תכנונית וכדאיות כלכלית הן ביחס לנכסי הרשות והן ביחס לתכניות בעלות פוטנציאל כלכלי לעיר תוך התאמתן לצורכי הרשות וניצול מיטבי באזור בהן מקודמות.