ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ עוזר/ת פקח חניה דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ עוזר/ת פקח חניה

מס' משרה: 0293-6699

היחידה:
אגף ביטחון ואכיפה


תואר המשרה: מ"מ עוזר פקח חניה


דרגת המשרה ודירוגה:
בדירוג מינהלי מסלול קידום:4-6
היקף העסקה: 100%

סוג משרה:
מילוי מקום

 

תיאור התפקיד:

  • איתור כלי הרכב שלא שילמו את דמי החנייה.
  • הפעלת אפליקציות חניה באמצעות טלפון חכם.
  • הליכה ממושכת בשטח פתוח.

 

תנאי סף:


השכלה ודרישות מקצועיות:

  • בוגר 12 שנות לימוד


דרישות נוספות:

  • שפות: ידע ושליטה גבוהה בשפה העברית.
  • יישומי מחשב: שליטה מלאה באופיס.

 

מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:

  • העבודה דורשת הליכה ממושכת בשטח פתוח תוך חשיפה לחום/קור כתוצאה ממזג האוויר.
  • שעות העבודה: ימים א'-ו' בשתי משמרות בין השעות: 08:00-19:00 ובימי שישי עד 13:00


כפיפות:
למנהל המחלקה


מינהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספרה.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

קיימת אפשרות שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.