ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות לשדרוג קווי הביוב של תאגיד "מי רמת-גן" מודעות העירייה

עבודות לשדרוג קווי הביוב של תאגיד "מי רמת-גן"

לרווחתם, תאגיד "מי רמת גן" החל השבוע לבצע עבודות לשדרוג קווי הביוב ברחוב רזיאל.
העבודות תבוצענה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 וצפויות להסתיים במהלך חודש יוני.
במהלך החודש הראשון לפרויקט יחלו הסדרי תנועה חדשים.
עדכונים שוטפים ניתן לקבל באתר תאגיד מי רמת גן

www.mei-rg.co.il