ראשי | עושים עסקים | החברה הכלכלית לפיתוח רמת-גן | רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית | תחומי ייעוץ רישום למאגר היועצים - החברה הכלכלית

תחומי ייעוץ

 

 • מנהלי פרויקטים
 • שמאים
 • יועצי אקוסטיקה
 • בקרים הנדסיים
 • יועצי תכנון הנדסי
 • יועצי איטום
 • יועצי קונסטרוקציה
 • יועצי דרכים, תנועה וכבישים
 • יועצי תשתיות הנדסיות
 • יועצי מים וביוב (אינסטלציה)
 • יועצי בטיחות
 • יועצי ליווי קהילתי ושיתוף ציבור
 • יועצי קרקע והיבטים פיזיים
 • מודדים
 • יועצי פרוגראמה
 • יועצי שימור
 • יועצי איכות סביבה ואקולוגיה
 • יועצים כלכליים
 • יועצי חשמל
 • יועצי מנהרות ובנייה תת קרקעית
 • אדריכלים/ מתכנני ערים ותכנון מרחבי/ אדריכלי נוף
 • יועצי תיאום תשתיות
 • יועצי תאורה
 • יועצי נגישות