ראשי | מתחברים לקהילה | כתבות מתחברים לקהילה | סגירת מעגל מרגשת: מבנה גנים נקרא ע"ש זוג חשוך ילדים

סגירת מעגל מרגשת: מבנה גנים נקרא ע"ש זוג חשוך ילדים

עיריית רמת-גן ממשיכה את צוואתם של הזוג הערירי אלימלך דבורקין וחיה גיטל ז"ל, ומנציחה את שמם במקום בו הם תרמו למען יתומי העירראש עיריית רמת-גן, ישראל זינגר, וסגנו עו"ד מנחם דויד, השתתפו בטקס קריאת מבנה גני ילדים במרכז העיר על שמם של אלימלך דבורקין וחיה גיטל ז"ל, זוג ערירי שנפטר לפני כמה עשורים, ואשר תרם את הקרקע עליה עמד ביתו למען ילדי רמת-גן. בני הזוג רצו להביא ילדים לעולם, אבל הגורל רצה אחרת. הם לא ויתרו ותרמו את חייהם ומרצם למען כלל יתומות האזור – כך שבמקום לאמץ ילד הם אימצו והפיחו חיים ותקווה בקבוצה שלמה של בנות. בתוך הבית פעל בשנות חייהם האחרונות בית ספר שפעל על פי החזון שלהם, שדגל בערכים של נתינה, תרומה לקהילה ואהבת המולדת.

לדברי ראש העיר, ישראל זינגר: "היום פועלים במבנה הזה שלושה גני ילדים עירוניים, ובצמוד אליו פועל גן רביעי – ולא בכדי. העירייה בראשותי ממשיכה הלכה למעשה את צוואתם של בני הזוג, ומקיימת את חזונם לחינוך ילדי רמת-גן והענקת בית חם ומסגרת תומכת וערכית גם לילדי המאה ה-21".

לדברי סגן ראש עיריית רמת-גן, עו"ד מנחם דויד, "לאור העובדה שבני הזוג המנוחים היו עריריים, הרגשתי צורך להילחם נגד הריסת המקום ולמען קיום צוואתי של דבורקין – שהמקום לא יימכר ולא ייגאל. בטקס זכיתי לסגור מעגל ולהנציח את בני הזוג דבורקין ז"ל במקום אותו הם תרמו למען יתומות ויתומי העיר רמת-גן".

טקס הסרת הלוט