ראשי | עושים עסקים | כתבות עושים עסקים | מידע לעסקים בזמן משבר הקורונה כתבות עושים עסקים

מידע לעסקים בזמן משבר הקורונה

עיריית רמת-גן אתכם גם בשעת הקורונה. בנוסף לסיוע בפרסום ללא עלות והרצאות שונות שמיועדות לבעלי עסקים ועצמאיים, ריכזנו עבורכם את כל האפיקים החיוניים לבתי העסק בתקופה זו.

ממשלת ישראל פרסמה בתאריך 16.9.2020 תקנות להנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שמחזור פעילותם נפגע משמעותית במשבר הקורונה.
למסמך המלא- תקנות - הארכת תוקף ודחיית מועדים - משרד המשפטים >>

עיקרי התקנות:

התקנות קובעות זכאות להנחה בארנונה לעסקים החל מיוני 2020 ועד לחודש יוני 2021.

ההנחה חלה על:
  • קטגוריה ראשונה – מחזיק בנכס שמחזור עסקאותיו עד ל- 200 מיליון ₪, שחלה ירידה של למעלה מ – 60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • קטגוריה שניה – מחזיק בנכס שמחזור עסקאותיו עולה על 200 מיליון ₪ ועד ל- 400 מיליון ₪, שחלה ירידה של למעלה מ- 80% במחזור העסקאות שלו ביחס לאותה תקופה אשתקד.
  • מחזיקי העסקים אשר עונים על הקטגוריות הנ"ל, וכן עומדים ביתר תנאי הזכאות הקבועים בתקנות, יהיו זכאים ל- 95% הנחה בארנונה העסקית, בכפוף, להגשת בקשה לרשות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון שיפורסם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה\הרשות לעסקים קטנים ובינוניים.
  • תקופת הזכאות למענק היא דו-חודשית, על כן, לצורך קבלת ההנחה בארנונה, יש צורך בקבלת אישור זכאות חדש לרשות, מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בגין כל תקופה עוקבת עליה מבוקשת הנחה בארנונה.
    הוראות אלו יחולו לגבי נכסים שאינם מגורים, וכאמור רק במידה והתקבל אישור מהרשות לעסקים קטנים ובינוניים.
  • חשוב לדעת ולהכיר- ההתנהלות צריכה להתבצע ישירות מול הרשות לעסקים קטנים ובינוניים. מומלץ לעקוב אחר פרסומי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה >>
  • מידע רלוונטי נוסף יפורסם לאחר שמשרדי הממשלה יוסיפו בדבר ההנחיות ליישום מנגנון ההנחה.

כאמור, העומדים בכל התנאים, יהיו זכאים ל-95% הנחה בארנונה העסקית בכפוף, להגשת בקשה לרשות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
בעל עסק יקר, ככל ואתה זכאי לקבלת הפטור אנו ממליצים לך להזדרז ולהגיש את הבקשה המזכה בקבלת הפטור, כך שלא תידרש לשלם את חיוב הארנונה התקופתי לעירייה.

להגשת הבקשה להנחה בארנונה לעסקים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים >>
 
 


משרד הכלכלה מעוף

 

משרד הבריאות

 

ביטוח לאומי

 

למסמך המלא - הארכת תוקף ודחיית מועדים - משרד הפנים >>

 

לעדכונים אודות מועדי הרצאות המועברות בזום ניתן להתעדכן גם בעמוד הפייסבוק העירוני >>