ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | מחלקת בריאות האגף לשירותים חברתיים

מחלקת בריאות

 • אתי כרמלי

  מנהלת המחלקה
 •  
  תחום הבריאות הינו אחד מתחומי החיים החשובים ביותר לאדם, לקהילה ולחברה וזו זכות בסיסית של האדם.

  מחלקת בריאות עוסקת בשלושה תחומים עיקריים:
 • טיפות החלב
 • קידום בריאות
 • בתוכנית הלאומית למניעת אובדנות

מחלקת הבריאות אחראית על שבע תחנות לבריאות המשפחה הפזורות בעיר. התחנות מנוהלות מקצועית על-ידי משרד הבריאות ומנוהלות אדמיניסטרטיבית על ידי מחלקת הבריאות של העיריה. תחנות בריאות המשפחה הינן תחנות המופעלות על ידי לשכת הבריאות המחוזית בישראל ותפקידן לספק שרותי בריאות לקהילה. השירותים הניתנים בתחנות מיועדים לכלל האוכלוסייה ללא תלות או שייכות לקופות החולים. הטיפול בתינוק ומשפחתו ניתן ללא תשלום ,למעט תחום תכנון המשפחה. התחנות מלוות את האם ותינוקה מהולדתו ועד גיל חמש.


  מטרות תחנות לבריאות המשפחה הינן שיפור מצב הבריאות, קידום הבריאות של כל בני המשפחה, מניעת מחלות זיהומיות וגילוי מוקדם של בעיות בריאות. אופיו של הטיפול הינו בקשר מתמשך וקבוע עם המטופל ומשפחתו בשכונה הנמצאת בתחום טיפולו של צוות התחנה.
   
  בתחנות מתקיימות סדנאות משלב ההריון ועד שהתינוקות בני שנה בנושאים יומיומיים שמלווים כל הורה: פעילות גופנית בהריון כהכנה ללידה, תזונה לאם ולתינוק, ליווי התפתחותי מלידה ועד שנה, מעגל אימהות. לפרטים נא לפנות למחלקת הבריאות לטלפון: 03-9511883 מייל: [email protected]למידע נוסף על הסדנאות - לחץ כאן >

  תפקידה של מחלקת בריאות לספק אמצעים ושירותים על מנת להשיג מטרה זו. מטרות נוספות של המחלקה: הטמעת העקרונות של העיר הבריאה בתפקוד היום-יומי, תוך שימוש באסטרטגיות של הבריאות והקיימות; העלאת המודעות לבריאות התושבים בקרב מקבלי ההחלטות, ספקי השירותים והציבור הרחב; קידום תהליכי תכנון עירוניים המבוססים על בסיסי מידע ובהתאם לצורכי האוכלוסייה; תאום ויצירת שותפויות בתוך העירייה ועם גורמים בעיר; הובלת תכניות לקידום בריאות העובדים והאוכלוסייה. כדי לשמור על הבריאות יוזמת מחלקת הבריאות סדנאות, כנסים ואירועים להעלאת המודעות ומתן כלים מעשיים לרווחת הציבור.

  השנה נכנסה רמת-גן לתוכנית הלאומית למניעת התאבדויות. התוכנית נערכת בהובלת משרד הבריאות ובשת"פ עם משרדי ממשלה, השלטון המקומי, קופ"ח וארגונים נוספים. יעדי התוכנית הם צמצום מקרי ההתאבדות וניסיונות ההתאבדות בישראל וסיוע למשפחות אשר יקיריהן התאבדו. לתוכנית מספר אסטרטגיות פעולה והיא מתוכננת לפעול בשת"פ עם מוסדות הרשות, בהם: בי"ס, מרפאות ברה"נ, מוסדות רווחה, קליטת עלייה ועוד. במסגרת התוכנית נבנים רצפים טיפוליים שמטרתם להסדיר נוהל דיווח רשותי במקרה של איתור אדם בסיכון אובדני כן יועברו הכשרות שומרי סף לקהלי יעד רלוונטיים. מטרת ההכשרות להקנות ידע לזיהוי אנשים בסיכון אובדני וכן כלים לשיח ראשוני ומשמעותי עם אנשים אלה וידע על הפנייתם לגורם טיפולי מתאים. מידע נוסף על התוכנית ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.