ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה פקיד/ה כח אדם אחראי נושא דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה פקיד/ה כח אדם אחראי נושא

דרוש/ה פקיד/ה כח אדם אחראי נושא

מס' מכרז: 2016-0076-6140


היחידה:
אגף החינוך

תואר המשרה:
פקיד כח אדם אחראי נושא

דרגת המשרה ודירוגה:
בדירוג המנהלי דרגה 7-9
או בדירוג המח"ר דרגה 37-39

היקף העסקה:
100%

סוג מכרז:
פנימי/חיצוני

תיאור תפקיד:
טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי משאבי האנוש באגף.
עיקרי התפקיד:
1. מיון וגיוס עובדים לאגף.
2. קליטת עובדים חדשים לאגף.
3. בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש באגף.
4. ריכוז פעולות הדרכה ורווחה לעובדי האגף.
5. תיאום תהליכים ארגוניים.
6. מעקב אחר מערך הנוכחות.
7. טיפול בסיום העסקת עובד.

תנאי סף:
השכלה ודרישות מקצועיות:
תעודת בגרות מלאה, עדיפות לבעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל 32 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:
3 שנים ניסיון בעבודת מזכירות, עדיפות להכרות בעבודת מזכירות ברשות.
עדיפות לידיעה של גרפיקה ממוחשבת.

דרישות נוספות:
- שפות: ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ.
- ישומי מחשב: ידע רב בהפעלת אופיס.

כפיפות:
למנהל מחלקת כ"א באגף החינוך

מינהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש עד לתאריך 14/11/16, בשעה 09:00. במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המכרז.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית:
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.