ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - תאגידים עירוניים | הארכה לקול קורא לאיתור רכז/ת תחום תכנון והסברה דרושים - תאגידים עירוניים

הארכה לקול קורא לאיתור רכז/ת תחום תכנון והסברה