ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף שפ"ע | מחלקת חשבות אגף שפ"ע

מחלקת חשבות

  • איתן בוק

    מנהל מחלקת חשבות
  •  
    המחלקה אחראית על תחום החשבות האגפי, היא ממונה גם על הכנת תקציב אגפי מעקב ובקרה, אחראית על בדיקה ואישור התשלומים באגף, הכנת מכרזים וחוזים באגף והביקורות החיצוניות באגף.
 

מחלקת חשבות

הרא"ה 2 | (מעל השופינג) | רמת-גן
03-6753737
03-6758439