ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | סלילת כביש ברחוב עטרות מודעות העירייה

סלילת כביש ברחוב עטרות

עבודת סלילת אספלט ברחוב עטרות במקטע חורגין-יריחו יבוצעו בין התאריכים 14-13.3.18, החל מהשעה 09:00 ועד השעה 15:00. עבודת התשתית תתבצע לצורך שיפור הבטיחות בדרכים במקום. במהלך שעות העבודה מקטע הרחובות יהיה סגור לתנועת רכבים ולחנייה. אנו מבקשים את עזרתכם בהקפדה על ביצוע ההוראות שבתמרורים ובשלטים שיוצבו במקום.