ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | מספרי החירום העירוניים מודעות העירייה

מספרי החירום העירוניים

עיריית רמת גן לשירותכם - מספרי חירום עירוניים

קווי טלפון חמים זמינים לטובת תושבי ותושבות העיר:

 

 • צוות השרות הפסיכולוגי חינוכי התפתחותי באגף החינוך
  התייעצות טלפונית, בזום או פנים מול פנים
  טלפון: 03-6780388

 

 • תושבים/ות עם מוגבלויות ובני משפחותיהם
  טלפון: 03-6712105
  פעילות: ימים א', ג', ה' – בין השעות 15:00-8:00
  ימים ב', ד' – בין השעות 19:00-8:00
 • כבדי שמיעה וחרשים (ניתן לשלוח הודעה)
  טלפון: 052-2250215
  פעילות: ימים א', ג', ה' – בין השעות 15:00-8:00
  ימים ב', ד' – 19:00-8:00
 • תמיכה נפשית
  מופעל באמצעות האגף לשירותים חברתיים והשפ"ח - הפנייה דרך המוקד העירוני
  טלפון: 03-6753495 | 109

 •  כלל התושבים/ות - בכל נושא הקשור לסיוע/ ייעוץ ועוד
  האגף לשירותים חברתיים 
  טלפון: 03-6712100
  פעילות: ימים א', ג', ה' – בין השעות 15:00-8:00
  ימים ב', ד' – בין השעות 19:00-8:00
 • המחלקה לרווחת הגמלאי
  טלפון לחרום: 03-6719500/1 
  פעילות: ימים א', ג', ה' – בין השעות 15:00-8:00
  ימים ב', ה' – בין השעות 19:00-8:00
 • קו חירום לנושא צהרונים
  לירון 052-3032048