ראשי | העיר והעירייה | מידע לשעת חירום | מצבי חירום | קורונה | תוכנית הרמזור קורונה

תוכנית הרמזור

תוכנית "הרמזור" מאפשרת התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בהתאם לנתוני תחלואה אזוריים, על בסיס מדדים אחידים, קבועים ושקופים. התוכנית מרכזת את כל הטיפול בשגרת החיים לצד הקורונה ומשלבת הנחיות ברמה הארצית והנחיות ברמה המקומית.

תכירו את תוכנית "הרמזור": מהיום הקורונה היא לא רק שחור או לבן, עוברים לשגרת חיים לפי יישובים. בתוכנית "הרמזור" קיימים ארבעה מדרגים של תחלואה להתמודדות עם נגיף הקורונה: ירוק, צהוב, כתום ואדום. כל רשות מקומית תצבע בצבע על פי המדרגים הקיימים בתוכנית, כאשר הצבע הירוק מעיד על תחלואה נמוכה ומאפשר פעילות מותאמת בעוד שצבע אדום מעיד על תחלואה גבוהה ולפיכך קיימות מגבלות התקהלות מחמירות.  

ב"תוכנית רמזור" הצבע של כל עיר מתבסס על אחוז החולים החדשים וקצב גידול התחלואה וההדבקה, ביחס למספר התושבים. לכל עיר ויישוב יש צבע מוגדר המכתיב את ההגבלות בתחום ההתקהלות והתפוסה המותרת במקומות ציבוריים ובעסקים. כך ניתן להגדיר יעדים פרטניים על בסיס מצבה של כל עיר ועיר, למען הורדת רמת התחלואה.  

שימו לב - לאור השינוי שחל ברמות התחלואה הלאומיות הוחלט בקבינט הקורונה לאמץ שינוי במדרגי הצבעים של הרמזור כך שיותאמו לעת הנוכחית
.

החלטה זו תחול החל מתאריך 02.12.20 ותכלול עדכון של מדרגי הסף למעבר בין הצבעים באופן הבא:
  • הציון לצבע רמזור אדום: 10-7 (במקום 10-7.5).
  • הציון לצבע כתום: 7-5.5 (במקום 7.5-6).
  • הציון לצבע צהוב: 5.5-4 (במקום 6-4.5).
  • הציון לצבע ירוק: 4-0 (במקום 4.5-0).
יודגש כי השינוי הינו שינוי במדרגי הסף בין הצבעים ואינו כולל שינוי בנוסחת הבסיס של הרמזור או הפרמטרים המרכיבים אותה.

בנוסף להחלטה זו, החליט קבינט הקורונה כי פתיחת מערכת החינוך עבור שכבות הגיל מכיתה ה'-י"ב יבוצעו בהתאמה לצבעי הרמזור כך ששכבות אלה יוכלו להיפתח רק בישובים בצבע ירוק וצהוב. קביעת סיווג הרשות לטובת פתיחת שכבות אלה תעשה בסבבי עדכון שבועיים, על פי המנגנון המפורט בהמשך. יצוין כי עבור מסגרות חינוכיות בגיל הרך ובכיתות א'-ד' הפתיחה תישאר פתיחה ארצית ללא קשר לצבעי הרמזור. 
 
החל מתאריך 02.12.20 יופעל מנגנון עדכון שבועי לסיווג הצבע הקובע לפתיחת שכבות החינוך מכיתות ה'-י"ב:

  •  נתוני הרמזור יגזרו באופן קבוע ביום רביעי בשבוע, ויובאו לאישור בקבינט הקורונה.
  • הנתונים הנגזרים ביום רביעי ישמשו כציון הקובע לסיווג הרשות עבור פתיחת החינוך ברשות למשך כלל השבוע העוקב (כלומר רשות שנקבעה כירוקה/צהובה תוכל לפתוח שכבות אלה ביום ראשון העוקב למשך שבוע, רשות שנקבעה ככתומה/ אדומה - לא תוכל לפתוח למשך שבוע).
  • מהלך תקופה זו - במידה והרשות תשנה את צבעה, לא יחול שינוי בהנחיות אלא למול מקרים חריגים בלבד של התפרצות תחלואה (במסגרת הכרזה על אזורים מוגבלים בלבד).
  • הציון היומי המופיע במערכות השו"ב העירוניות ימשיך להתעדכן ולשקף את הצבע היומי ומגמת התחלואה ברשות. 
     

בכוונת הממשלה להחיל את מודל הרמזור על תחומים נוספים, בהמשך ובהתאם להתפתחות מצב התחלואה.

בדקו מה הצבע במקום מגוריכם וביישובים הסמוכים >>

הגדרות הצבעים על פי תוכנית "הרמזור":


יישוב ירוק - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה נמוכה ולכן תתאפשר בו פעילות מקסימאלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך הקפדה על ההנחיות על מנת לשמור על מצבו של הישוב. לפירוט המדיניות ביישוב ירוק.

יישוב צהוב - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה בינונית. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות חלקית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים ביצוע אכיפה אפקטיבית, הגנה על אוכלוסייה בסיכון והסברה ממוקדת. לפירוט המדיניות ביישוב צהוב.

יישוב כתום - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מצומצמת של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה בישוב, הכוללים הגברת מאמצי בידוק ויכולת בידוד, הגדלת היקפי התשאול ואיתור המגעים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, ביצוע אכיפה אפקטיבית והסברה ממוקדת. לפירוט המדיניות ביישוב כתום.

יישוב אדום - יישוב בו רמת התחלואה הקיימת והצפויה גבוהה מאוד. בהתאם לכך, תתאפשר בו פעילות מינימלית של התקהלות במקומות ציבוריים ועסקיים, תוך קיום מאמצים תומכים שיסייעו בשינוי מגמת התחלואה, הכוללים הוצאת חולים למלוניות החלמה, ביצוע אכיפה קפדנית של בידודים, הסברה ממוקדת ואפקטיבית לשם שמירה על ההנחיות והגנה על אוכלוסיות בסיכון. לפירוט המדיניות ביישוב אדום.

"אזור מוגבל" - ישוב המסווג כאדום ושלא יצליח להוריד את רמת התחלואה בו, יועלה לדיון ובחינה במסגרת "וועדת שרים לאזור מוגבל". בדיון יוחלט האם להכריז עליו או על חלק מהשכונות ביישוב כ"אזור מוגבל". למידע והנחיות לאזורים שהוכרזו כמוגבלים.


 למידע על תוכנית הרמזור בעמוד פיקוד העורף >>