ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הקמת מעגל תנועה ושיקום כביש ברחוב בנימין מודעות העירייה

הקמת מעגל תנועה ושיקום כביש ברחוב בנימין

העבודות צפויות להסתיים בחודש דצמבר 2020.


אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.