ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | קול קורא לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה מכרזים - עיריית רמת-גן

קול קורא לפעילויות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה