ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בדבר פעילות מחלקת הגבייה מודעות העירייה

הודעה בדבר פעילות מחלקת הגבייה

שימו לב, ביום א' בתאריך ה-26.3.2023 מח' הגבייה תקבל קהל עד השעה 11:00 בלבד