ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ עו"ס משפחה ביח' סיוע וליווי דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ עו"ס משפחה ביח' סיוע וליווי

מס' משרה: 0293-5790

היחידה:
אגף לשירותים חברתיים

תואר המשרה: 
עו"ס משפחה ביח' סיוע וליווי

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג העו"סים מסלול קידום י"א-ט'

היקף העסקה:
75%

סוג משרה: מילוי מקום


תיאור התפקיד:

 • טיפול ביחידים ובמשפחות מורכבות באוריינטציה שיקומית.
 • סיוע לפונים במיצוי זכויות מול שירותים בקהילה.
 • עבודה מערכתית תוך שיתוף פעולה עם מגוון השירותים בקהילה.
 • ניהול תקציב עפ"י תכנית עבודה שנתית.
 • הדרכת עובדים סמך מקצועיים.


תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: 

 • בעל תואר בעבודה סוציאלית שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, יתרון לבעלי תואר שני.
 • רישום בפנקס העו"סים.


ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • ניסיון בטיפול במשפחות – יתרון.
 • ניסיון והיכרות עם עבודה מערכתית.
 • יתרון לעו"ס עם ניסיון בעבודה במחלקה לשירותים חברתיים ובהדרכת עובדים סמך מקצועיים.
 • יכולת תקשורת בינאישית טובה, יחסי אנוש טובים ויכולת טובה לעבודה בצוות.


דרישות נוספות:

 • שפות: עברית ברמת שפת אם.
 • יישומי מחשב: שליטה מלאה ביישומי האופיס.


כפיפות:
למנהלת המחלקה

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן במייל לכתובת: [email protected].

חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. מועמדים שלא שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.