ראשי | העיר והעירייה | תאגידים עירוניים | עמותת עלה תאגידים עירוניים

עמותת עלה

עמותת עלה לרווחת הילד, הנוער והקהילה ברמת-גן הינה תאגיד עירוני, המקיים ומפעיל שירותים קהילתיים לרווחת האוכלוסייה בעיר, בשיתוף האגף לשירותים חברתיים. העמותה הוקמה בשנת 1984 ומעסיקה כ-130 עובדים, מחציתם עובדים סוציאליים, עובדי מנהלה והוראה. "עלה" מפעילה מסגרות ומגוון רחב של פעילויות עירוניות וקהילתיות לרווחת האוכלוסייה בעיר, לצד פעילויות בתחום הרווחה לפוני האגף לשירותים חברתיים. תחומי הפעילות הם: שירותי טיפול ייחודיים בחיי המשפחה, מחלקת ילדים נוער ומשפחה, משאבי קהילה, מרכז מתבגרים הורים, נכויות, נפגעי התמכרויות ושיקום תעסוקתי.