ראשי | התחדשות עירונית | כתבות התחדשות עירונית | משמרים את סיפורה של העיר | משמרים את סיפורה של העיר כתבות התחדשות עירונית

משמרים את סיפורה של העיר

בימים אלו מוצבים עשרות שלטים היסטוריים, שמתעדים, משמרים ומספרים את סיפורה של רמת-גן לקראת חגיגות ה-100


היכן הושבע הפיקוד העליון של צה"ל? מתי קם קולנוע אורדע ואיפה הוקמה תחנת האוטובוסים המרכזית של רמת-גן? תשובות לשאלות אלה ולרבות אחרות ניתן למצוא בעשרות שלטים היסטוריים המוצבים בימים אלו ברחבי העיר. פרויקט השילוט נולד במסגרת שיתוף פעולה של העירייה עם מוזיאון בית קריניצי - בית העיר רמת-גן, במטרה לשמר ולהנחיל את סיפורה של העיר.

השלטים ההיסטוריים מספקים מידע תמציתי על מבנים ואתרים שונים ברחבי העיר, בהם: בית העירייה, בית מועצת הפועלים, מפעל עלית, כופר הישוב, בית האזרח, קולנוע אורדע, בית הכנסת הגדול ועוד. אלו מתעדים, משמרים ומספרים את סיפורה של העיר לקראת חגיגות ה-100.

שילוט היסטורי ברמת-גן