ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ אדריכל נוף דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ אדריכל נוף

מס' מכרז: 0293-4451

היחידה:
אגף תשתיות - מחלקת גנים ונוף

תואר המשרה: 
מ"מ אדריכל נוף

דרגת המשרה ודירוגה: בחוזה דירוגי אדריכלים

היקף העסקה:
100%


סוג משרה
: מילוי מקום

סוג מכרז:
חיצוני

תיאור התפקיד:

 • ייצוג מקצועי בוועדות ומוסדות התכנון.
 • ליווי פרויקטים, תכניות עירוניות, נספחים נופיים, נספחי ניקוז.
 • תכנון שצ"פים וגנים ציבוריים, מתן הנחיות אדריכליות ועיצוביות למתכננים/ מתכנני נוף המגישים תכניות לקידום בוועדה המקומית.
 • מתן ייעוץ וליווי אדריכלי נופי למח' רישוי ובניה/ מח' בנייה ציבורית/ מחל' תשתיות בהליכים להוצאת היתרי בניה, מטלות נוספות אשר יוטלו על ידי הממונה.


תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: 

 • תואר ראשון ומעלה באדריכלות נוף שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • אדריכל נוף רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ובעל תעודת אדריכל נוף רשוי.


ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של שלוש שנים לפחות בתחום תכנון במגזר הפרטי ו/או מגזר ציבורי/משרדי ממשלה- יתרון ברשות מקומית.
 • ידיעת חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.
 • ניסיון וידע מוכח ומוצלח בקידום ואישור תכניות בניין עיר/ תכניות פיתוח ונספחים נופיים על פי חוק התכנון והבניה (נוהל מבא"ת).
 • ידע מקצועי עדכני, אמינות ומהימנות אישית, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ.
 • קפדנות ודייקנות.
 • ערנות ודריכות.
 • מרץ ופעלתנות.
 • התמודדות עם לחץ ושחיקה.

 


דרישות נוספות:

 • שפות: עברית ברמת שפת אם.
 • יישומי מחשב: שליטה מלאה ביישומי האופיס, אקסל, אוטוקאד, GIS ועוד.
 • בעל רישיון נהיגה בתוקף.

כפיפות: למנהל המחלקה.

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה. מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

 

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.