ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | עבודות להקמת תחנת אבא הלל מודעות העירייה

עבודות להקמת תחנת אבא הלל

חברת נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) מתקדמת בביצוע העבודות להקמת תחנת אבא הלל בקו האדום של הרכבת הקלה. ביום ראשון ה-23.7.17, יבוצעו עבודות לבדיקת הקרקע בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הרחובות אבא הלל - הגלעד. העבודות יבוצעו מהשעה 11:00 ועד 19:00 בערב. במסגרת העבודות יצומצמו לסירוגין נתיבי הנסיעה בדרך ז'בוטינסקי, במקטע הנ"ל.
באזור יוצבו פקחים להכוונה ולהקלה על התנועה.