ראשי | העיר והעירייה | תאגידים עירוניים | קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) | פעילויות הקרן | הקמת קומה שלישית בבית רוזן פעילויות הקרן

הקמת קומה שלישית בבית רוזן

בשנת 2000 חתם מר רוזן על הסכם עם העירייה וקרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר), להקמת בית רוזן המשמש כספריה ומועדון גימלאים. בחודש אוקטובר 2004 נחנך בית רוזן. הפעילות שמתקיימת כיום במקום: שני מועדוני גימלאים (בוקר וערב) ,ספריה, מרכז חוגים לקהל הרחב, פעילויות של שירה בציבור, ריקודי עם ועוד.

לאור הצרכים והאוכלוסיה הגדולה שפוקדת את הבית ולרווחת תושבי רמת-גן, הוחלט להקים קומה נוספת שתיתן מענה לתושבי העיר. מר יעקב רוזן שבנה את הבית, הסכים לבנות קומה נוספת כתרומה. מר יעקב רוזן הינו קבלן והוא יהיה אחראי על הבניה בדיוק כפי שנעשה בבניית הבית.

בתאריך ה -17.01.16 נחתם הסכם מול מר רוזן, העירייה וקרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) לבניית קומה שלישית לבית רוזן כתרומה לרווחת הציבור תושבי רמת-גן. בנוסף, מר יעקב רוזן יתרום לקרן רמת-גן לחינוך סכום כסף, כקרן מלגות לחלוקת מלגות לתלמידי בעלי הישגים מעוטי יכולת מבתי ספר תיכוניים בעיר. הקומה השלישית תאפשר הרחבת הפעילות בבית רוזן ומתן מענה לאוכלוסייה הגדולה שפוקדת את הבית לרווחת תושבי רמת-גן.