ראשי | העיר והעירייה | תאגידים עירוניים | קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) | פעילויות הקרן | שיפוץ חצר גני ילדים 17 ו-107 פעילויות הקרן

שיפוץ חצר גני ילדים 17 ו-107

בתאריך 01.11.15 נחנכה חצר גן 17, כחלק מפרויקט החצר כסביבת למידה פדגוגית ברוח "הגן הזה הוא אני". תרומת משפחת פישמן, הפדרציה היהודית של פלדלפיה רבתי, הפדרציות היהודיות מצפון אמריקה והמגבית המאוחדת לישראל, באמצעות קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר). בתרומה הנדיבה שהתקבלה שופצו חצרות גני הילדים 17+107, הוחלפו מתקני החצר ומשחקי החצר והותקנה גדר אינטראקטיבית המשמשת ללמידה ומשחק.