ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | יחידת הזכאות האגף לשירותים חברתיים

יחידת הזכאות

 • איריס ברזילי

  מנהלת היחידה
 •  
  היחידה לזכאות וחשבונאות מורכבת ממנהלת היחידה ועובדות הזכאות, כאשר כל אחת מהן אחראית על הזכאות באזור גיאוגרפי או יחידה פונקציונלית.

  פעילויות היחידה כוללת: קבלת קהל הפונים לאגף באופן רציף, הכוונתם לעו"ס להם הם שייכים והכוונתם לגורמים חיצוניים באם הם לא שייכים לטיפול המחלקה. בנוסף, אחראית היחידה על עריכת מבחן זכאות לסיוע בצרכים חומריים, רפואיים וכו' לפי הוראות התע"ס (תקנות עבודה סוציאלית), עריכת מבחן זכאות למשפחות להם ילדים בפנימיות, מעונות יום, מועדוניות, משפחות אומנות, סדור קשישים בבית אבות, מוסדות מפגרים, מוסדות שיקומיים ומסגרות יומיות לנכים.

  היחידה מקיימת מעקב שוטף של דוחות חודשיים על כל סידורי הילדים, הנכים והקשישים מול משרד הרווחה. במסגרת פעילות היחידה נערכות ישיבות עבודה קבועות עם המפקח לארגון ומנהל במשרד הרווחה, על מנת להביא לפתרון בעיות הפונים שאינן כלולות בקריטריונים של הוראות משרד הרווחה. היחידה פועלת לשמירה על קשר הדוק עם עובדי המוסד לביטוח לאומי למטרת חיסכון לפונים בזמן ובהתרוצצויות.

  באחריות היחידה גם הקלדת כל נתוני הפונים, דאגה לשמירת סודיות הפרט ומעקב אחר תקציבים מול כל מפקחי השירותים במשרד הרווחה ומול כל המרכזים באגף. כמו כן, יחידת הזכאות דואגת לעדכן מידי חודש את מנהלת האגף במצב התקציבים, על מנת לדאוג היכן צריך לדרוש תקציב נוסף ככל שניתן.