ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - עיריית רמת-גן | מכרז 15/2017 לאחזקת כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק מכרזים - עיריית רמת-גן

מכרז 15/2017 לאחזקת כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק