ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ מנהל/ת מדור קידום עסקים לתכנון בניה ונגישות דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ מנהל/ת מדור קידום עסקים לתכנון בניה ונגישות

מס' משרה: 0293-7150

היחידה:
אגף שפ"ע


תואר המשרה: מ"מ מנהל מדור קידום עסקים לתכנון בניה ונגישות


דרגת המשרה ודירוגה:
בדירוג המח"ר/מהנדסים/אדריכלים/הנדסאים טכנאים
מתח דרגות 38-40


היקף העסקה: 100%

סוג משרה:
מילוי מקום


תיאור התפקיד:  

 • הכוונת מתכננים, יזמים ובעלי עסקים- מסירת מידע רלוונטי לגבי הסטטוס ההנדסי של המבנה.
 • אחריות לבחינת עמידת עסקים טעוני רישוי עסקי בחוק הנגישות.
 • מענה לתלונות ופניות בענייני רישוי עסקים מהיבט תכנון בניה ונגישות.
 • ייצוג המחלקה בפורומים מקצועיים, ישיבות וכנסים.
 • אחריות לעמידה ביעדים.
 • ביצוע כל מטלה מקצועית בהתאם להנחיית הממונים.
 • התנהלות מול ממשקי רישוי כעירוניים וחיצוניים כגון: פיקוח על הבנייה, תכנון, רישוי בנייה, מידע תכנוני ומשרדי ממשלה.
 • הכנת מסמכי מדיניותו והעברתם לוועדה לתכנון ובניה.
 • יצירת סנכרון ושיתוף פעולה בין אגף ההנדסה למחלקת רישום עסקים.


תנאי סף: 


השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ישי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון ערים או הנדסאי בניין/אדריכלות.
 • רישום בפנקס המהנדסים/אדריכלים/הנדסאים/טכנאים.

ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:

 • בעל תעודת הנדסאי- נדרש 3 שנות ניסיון לפחות בעיסוק בחוק התכנון והבנייה, הבנה בהליכים סטטוטוריים במוסד תכנוני או ברשות מקומית או במשרד ממשלתי.
 • תינתן העדפה לבעלי ניסיון קודם בתחום ברשות מוניציפאלית גדולה.
 • ייצוגיות ושירותיות.
 • כושר התבטאות, יכולת ניסוח בכתב ובעל פה.
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ.
 • יכולת עבודה בצוות.


דרישות נוספות:

 • שפות: עברית ברמת שפת אם.
 • יישומי מחשב: אופיס, אקסל.


 


כפיפות:
מנהל המחלקה.


מינהלה:
המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר המשרה.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 7 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

קיימת אפשרות שהמועמדים יישלחו למבחן התאמה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המשרה נכתבה בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.