ראשי | העיר והעירייה | הודעות דוברות | אגף החינוך נערך ללמידה מרחוק הודעות דוברות

אגף החינוך נערך ללמידה מרחוק

19 במרץ 2020

 

ראש עיריית רמת-גן, כרמל שאמה הכהן שיבח את תפקודם של הצוותים באגף החינוך בעיר במסגרת הלמידה מרחוק, בצל אירועי הקורונה. רה"ע חיזק את ידיהם של הצוותים החינוכיים וקרא למורים להציף בפניו פערים טכנולוגיים ובקשות בהתאם לצורך.

 


להלן המכתב שנשלח לצוות החינוכי:


מנהלים/ות, מורים/ות וצוותים חינוכיים יקרים,
הקשר שבין תלמיד/ה למורה הינו קשר חשוב ומשמעותי להתפתחותו התקינה ורווחתו הרגשית של כל ילד/ה. נכון הדבר בימים כתיקונם וביתר שאת בימים אלו. תפקידכם החיוני הינו בגדר שליחות עבור ילדי העיר.


עיריית רמת-גן נרגשת לקבל פניות מהורים רבים המשבחים את פועלכם לאורך המשבר. אנו משתאים שוב ושוב לנוכח התמדתכם בקשר ערכי-רגשי עם תלמידיכם באמצעים הדיגיטליים ומוקירים לכם תודה על כך.


רציפות הקשר המתבטאת בשיחות אישיות, קבוצות למידה והקניית מיומנויות ותכנים מוכיחה שוב את מסירותכם העמוקה לתלמידי העיר והוריהם.


אנו מבקשים להודות לכם על יוזמתכם להמשיך ולקיים את הקשר החשוב עם תלמידיכם. אתם גאוות העיר. ברוח זו, ובהתאם להחלטת הנהלת העיר, לכשנשוב לשגרה מלאה יתוגמלו כל צוותי החינוך בפעילות חווייתית. זו תודתנו הצנועה על תרומתכם האדירה.


אנו ערוכים לתת מענה תקשובי לכל מורה המבקש לעשות שימוש בטכנולוגיות המאושרות על מנת להמשיך את הקשר עם תלמידיו.