ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | מקדמים רכיבה בטוחה בעיר כתבות מטפחים איכות חיים

מקדמים רכיבה בטוחה בעיר

עיריית רמת-גן החלה באכיפת רכיבה לא חוקית באופניים, במטרה לצמצם את מספר הפגיעות ברוכבים ובהולכי הרגל. סכומי הקנסות נעים בין 1,000-100 ש"ח



בשל ריבוי תאונות דרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות מקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית רמת-גן רואה את ביטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני ועל כן מתחילה באכיפת חוק האופניים ובראשם האופניים החשמליים.

האכיפה נכנסה לתוקף במהלך חודש ספטמבר 2017, כאשר ברחבי העיר החלו לסייר פקחים עירוניים שהוכשרו למשימה שמטרתה: צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל והפרדת השימושים בסוגי הדרך השונים. השינוי המשמעותי הינו הענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית. במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכות, בשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה במהירות, בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.

בחודשים יולי ואוגוסט פעלה העירייה ליידוע הציבור בדבר תחילת החוק ואכיפתו, כאשר בחודש ספטמבר החלה אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ובחודש אוקטובר תיכנס האכיפה באמצעות דוחות באופן מלא. חשוב לציין כי לצד אכיפת החוק, מעודדת עיריית רמת-גן שימוש בכלי רכב אלטרנטיביים לשמירה על סביבה ירוקה ומקדמת תוכנית אב לסלילת עשרות קילומטרים של שבילי אופניים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכות זמן, ועד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.

לכללי רכיבה בטוחה על אופניים חשמליים - לחץ כאן >


צפו בסרטון בנושא חוק האופניים:

 




תקנות תעבורה שיאכפו על ידי פקחי העירייה וסכומי הקנסות:

 • איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (קריאת SMS, איסור אחיזה) - 1,000 ש"ח.
 • איסור על שימושים במדרכות, שבילי אופניים, מעברי חצייה וכו' ברכיבה על ידי מי שהכביש או השביל לא יועדו לו - 250 ש"ח (משתמשי הדרך בהתאם לחוק: רוכבי אופניים חשמליים ורגילים, קורקינט חשמלי, אופנועים והולכי רגל).
 • איסור גרימת הפרעה לתנועת עוברי דרך במדרכה - 250 ש"ח.
 • עבירות הרכבה אסורות לרוכבים - 100 ש"ח.
 • איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה - 250 ש"ח.

סמכויות הפקחים העירוניים על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016:

 

 • הפסקת התנהגות המהווה עבירה באופן מידי.
 • סמכות לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור כל ידיעה או מסמך.
 • רישום דו"ח ברירת משפט בעבירות תעבורה בהתאם לחוק האמור.
 • תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה בהתאם לחוק האמור, כדי למנוע המשך השימוש בהם.
 • הוצאת אוויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.
 • סמכות תפיסת אופניים ואו חלקיו, על פי שיקול דעתו של הפקח.
 • סמכות עיכוב אדם שסירב להיענות לדרישת פקח ויש חשש שיימלט, עד לבוא שוטר.


שאלות ותשובות


למה בעצם העירייה מתחילה לאכוף?
בשל ריבוי תאונות דרכים בהן מעורבים רוכבי אופניים והולכי רגל, מדינת ישראל אפשרה לרשויות מקומיות לקחת לאחריותן את האכיפה בנושא זה. עיריית רמת-גן רואה את בטחון תושביה בראש סדר העדיפות העירוני והאכיפה של פקחי העירייה תהיה זמינה ועם נוכחות גבוהה. בשל כך הובילה העירייה להענקת סמכויות אכיפה נרחבות לפקחים העירוניים במסגרת חקיקה ייעודית.

מתי תחל האכיפה?
האכיפה תכנס לתוקף במהלך חודש ספטמבר 2017, כאשר ברחבי העיר יסיירו פקחים עירוניים בפריסה רחבה שיוכשרו למשימה שמטרתה צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל והסדרת השימושים במדרכות העיר. בחודשים יולי ואוגוסט תפעל העירייה ליידוע הציבור בדבר תחילת החוק אכיפתו, בחודש ספטמבר תתבצע אכיפה באמצעות רישום אזהרות בלבד ובחודש אוקטובר תחל האכיפה באמצעות דוחות באופן מלא.

מה החוק בעצם אומר ועל איזה סוגי כלי רכב הוא חל?
במסגרת החוק שאושר תבוצע אכיפה במדרכות, בשביל אופניים, באזור שהנסיעה בו הוגבלה במהירות, בשביל המיועד להולכי רגל וסומן בתמרור וכן במעברי חצייה.

האם יכולים להחרים לי את האופניים?
כן. סמכויות הפקחים העירוניים על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו 2016 כוללות גם: תפיסת אופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), או חלק מהם, לאחר שנמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע המשך השימוש בהם. הוצאת אויר מהצמיגים לאופניים, תלת אופן או גלגינוע (קורקינט חשמלי), לאחר שמצא כי בוצעה בהם עבירת תעבורה, כדי למנוע את המשך השימוש בו תוך המשך ביצוע העבירה.

לאיפה מחרימים את האופניים?
האופניים שייתפסו על ידי הפקחים יועברו למחסן עירוני. הפקח ימסור דוח תפיסה עם פרטי האופניים ובעליהם יוכלו להגיע למחסן למחרת ולקבלם תמורת תשלום אגרה (בנוסף לקנס). קטינים מתחת לגיל 16 יוכלו לשחרר אופניים רק בליווי הורה.

מה עושים כשמגיעים לצומת?
חציית מעברי חצייה עם אופניים/תלת אופניים רגילים וחשמליים וקורקינט חשמלי - חל איסור לחצות במעבר חצייה ברכיבה. החצייה מותרת להולך רגל רק בהובלה של האופניים או הקורקינט החשמלי.

מה עם שבילי אופניים בעיר?
עיריית רמת-גן מקדמת תוכנית אב לסלילת עשרות קילומטרים של שבילי אופניים ברחבי העיר. בניית תשתיות של שבילי אופניים אורכת זמן, ועד אז יש לרכב בהתאם להוראות החוק ובהתאם לתנאי השטח הקיימים.