ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שינוי שם סמטת מעלה הפודים מודעות העירייה

הודעה בעניין שינוי שם סמטת מעלה הפודים

עיריית רמת-גן מתכוונת להחליף את שם סמטת מעלה הפודים לשם "סמטת אירנה נוסקוביץ", חסידת אומות העולם שהתגוררה ברמת-גן. החלפת שם הסמטה  אושרה במועצת העיר בישיבתה בתאריך 26/5/2021.

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 30.9.21, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511