ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף החינוך | מחלקת נוער, צעירים וסטודנטים | מלגות תשפ"ד מחלקת נוער, צעירים וסטודנטים

מלגות תשפ"ד

עיריית רמת-גן בשיתוף קרן רמת-גן לחינוך ותרבות (ע"ר) ומפעל הפיס, מעניקה מלגות לרווחת סטודנטים תושבי העיר!


להגשת בקשת מלגה מעיריית ר"ג לשנה"ל תשפ"ד לחצו כאן>>


המלגות ניתנות במטרה לעודד צעירים בני העיר וצעירים חדשים להשתקע בעיר,ולתרום לקהילה איכותית וחזקה.
אנו רואים בכם הסטודנטים, משאב אנושי חשוב לשגשוגה של העיר. לפיכך, אנו מעודדים מעורבות חברתית ועשייה ציבורית.

סטודנטים אשר אינם לומדים במוסדות אקדמיים המאושרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) רשאים גם כן להגיש בקשה למלגת עיריית רמת גן (סעיף 1 בסוגי המלגות), במסגרת התנאים הרשומים מטה.
סטודנטים אשר לומדים בקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, או בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט, או הלומדים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך –
יכולים להגיש בקשה לכל סוגי המלגות.

שימו לב:
1. סטודנטים השייכים למוסדות שנקר (ברמת-גן) / אוניברסיטת בר אילן – אם ברצונכם להגיש בקשה למלגת מפעל הפיס בשיתוף עיריית רמת-גן, עליכם להגיש בקשה דרך טופס זה.
אם ברצונכם להגיש בקשה למלגת מפעל הפיס בשיתוף פרויקט פר"ח ועיריית רמת-גן, עליכם להגיש בקשה דרך אתר פרויקט פרח (המצוין למטה)
במידה ואתם מעוניינים במלגה שונה, עליכם להגיש את הבקשה לגורמים הרלוונטיים במוסד האקדמי אליו אתם משתייכים: בר אילן מדור מלגות ואגודת הסטודנטים, שנקר דיקנט הסטודנטים.
הגשת המלגה הינה למוסדות הנ"ל, לעיריית ר"ג יש קרן מלגות משותפת עם המוסדות הר"מ.

משך תקופת הגשת הבקשה למלגה באוניברסיטת בר אילן: 1.6.23 עד 30.11.23.
משך תקופת הגשת הבקשה למלגה בתארים מתקדמים: 1.9.23 עד 30.11.23
משך תקופת הגשת הבקשה למלגה באוניברסיטת שנקר: 15.9.23-1.8.23. לסטודנטים בשנה א' ללימודים בשנקר בלבד משך תקופת ההגשה הינו 10.7.23 – 15.9.23

לפניות וברורים:
•מלגות שנקר - 03-6110172 ובאתר המוסד האקדמי
•מלגות בר אילן - 03-5318111 ובאתר המוסד האקדמי

2. סטודנטים המעוניינים במלגת פר"ח – פיס – עירייה על סך 10,000 ₪ בתמורה ל-120 שעות חונכות + 20 שעות מעורבות חברתית בקהילה - עליכם לקרוא את הקריטריונים, לבדוק אם מוסד ההשכלה בו אתם לומדים מאושר, ובכפוף לכך להגיש את הבקשה באתר פרויקט פר"ח  http://www.perach.org.il/ (הגשת בקשה באתר פר"ח החל מה-6.9.23 – הקבלה על פי סדר ההרשמה).
החונכות במסגרת המלגה פר"ח המשותפת הינה בבתי הספר ובפרויקטים ברמת-גן בלבד!


קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה לשנה"ל תשפ"ד:

א.סטודנטים בגיל 18 ומעלה.
ב.סטודנטים תושבי רמת-גן שיש בידם ת.ז בה מצוין מקום המגורים ברמת-גן.
ג.סטודנטים רשאים להגיש בקשה מדי שנה ובתנאי שמשך הלימודים הכולל הינו מעל לשנה באותו המקצוע.
ד.קבלת המלגה מותנית במעורבות חברתית במסגרת פרויקטים המופעלים ע"י העירייה בלבד. מספר שעות המעורבות החברתית הנדרשות ייקבע בהתאם לגובה המלגה ובהתאם לצרכי העיר והתושבים.
* שימו לב – ניתן להגיש בקשה למלגה מסוג אחד בלבד!

סוגי המלגות המוצעות:

1. מלגת עיריית רמת-גן:
מלגה על סך מינימום 1,500 ₪ המותנית במעורבות חברתית של מינימום 22 שעות או לחלופין הצעה למיזם מעורבות חברתית אישי שלך והובלת המיזם לאחר קבלת אישור מוועדת המלגות.
קבלת המלגה תתבצע בהעברה בנקאית לחשבונך במהלך חודש ספטמבר 2024, בכפוף לסיום ביצוע שעות המעורבות החברתית.
א. רשאים להגיש בקשה למלגה:
•סטודנטים הלומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון, שני או שלישי) או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג.
ב. סטודנטים הלומדים במוסד שאינו מאושר על ידי המל"ג – להלן קריטריונים נוספים:
•מוסד מוכר הפועל מינימום 5 שנים ובו לומדים לפחות 100 סטודנטים.
•סטודנטים רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שמשך הלימודים עולה על 6 חודשים, מינימום 288 שעות לימודים ושכר הלימוד גבוה מ-5,000 שקלים.
•סטודנטים אשר לומדים במוסדות ובמקצועות המאושרים על ידי המל"ט והתמ"ת רשאים להגיש בקשה למלגה ובתנאי שאינם מקבלים מלגה או תקצוב ממוסדות אלו העולה על 30% משכר הלימוד.


2. מלגת מפעל הפיס בשיתוף עיריית רמת-גן:
מלגה על סך 10,000 ₪ המותנית במעורבות חברתית של 140 שעות.
קבלת המלגה תתבצע בהעברה בנקאית לחשבונך ב-2 פעימות בכפוף לביצוע שעות המעורבות: פעימה ראשונה – העברה בנקאית לחשבונך בסך 5,000 ₪ ע"י עיריית רמת-גן (מחצית סכום המלגה). העברה תתבצע עד 1.5.24 (בכפוף לביצוע כמות שעות מעורבות חברתית שתיקבע על ידי הרשות).
פעימה שנייה – העברה בנקאית לחשבונך בסך 5,000 ₪ ע"י מפעל הפיס במהלך חודש אוקטובר 2024.
רשאים להגיש בקשה למלגה:
סטודנטים לומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או הנדסאים מוכרי מה"ט. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.
שיקולי הוועדה בהענקת המלגות
ועדת המלגות בעיריית רמת-גן מעניקה מלגות ללימודים לסטודנטים. אמות המידה לחישוב הזכאות לקבלת מלגה: נתונים יחסיים של הסטודנט/ית לכלל מבקשי המלגות במועד נתון ועל סמך ניסיון העבר. בין הקריטריונים נלקחים בחשבון: מקום מגורים, מצב משפחתי, היקף עבודה, לימודים, שירות צבאי/לאומי התנדבות ועוד.
•גובה המלגה ייקבע בין היתר ע"פ מספר הפונים ותקציב המלגות העומד לרשות הוועדה.
•קדימות תינתן לסטודנטים בעלי מצב סוציו-אקונומי נמוך ו\או לסטודנטים ומשפחות המוכרות לאגף הרווחה ו\או למשפחות המקבלות קצבאות מהביטוח הלאומי ו\או לסטודנטים המשתתפים בפעילות חברתית, שאינה מתוגמלת.
•תשלום מלגת העירייה יועבר לאחר ביצוע שעות מעורבות חברתית בקהילה.
•ועדת המלגות שומרת לעצמה הזכות אם לחלק מלגה או שלא לחלק כלל וזאת ע"פ שיקולה המקצועי בלבד, מטעמים השמורים עמה וללא כל צורך בהנמקה.

אישורים שיש לצרף לטופס בקשת המלגה:
בעת מילוי הטופס האלקטרוני תתבקשו לצרף מספר מסמכים ולהזין נתונים.
בקשה שתוגש חלקית (לדוגמה: פרטים / מסמכים חסרים), לא תועבר לבדיקת ועדת המלגות ולא תימסר הודעה למגיש הבקשה על אי בחינת הבקשה.
משפחות המוכרות ברווחה – יש לצרף לבקשה המקוונת: אישור ויתור סודיות.
אישור נוטריון על הצהרות שבע"פ
במקרים מסוימים ייתכן ותתבקשו להצהיר על הפרטים אשר נמסרו בטופס הבקשה בפני עו"ד נוטריון מוסמך.
במידה ואין באפשרותכם לצרף מסמך מנוטריון במקומות הנדרשים לכך, ייתכן ותוזמנו להצהיר על הפרטים במרכז הצעירים ברמת-גן בפני עו"ד נוטריון מטעם עיריית רמת-גן.


הגשת המלגה
משך תקופת הגשת הבקשה למלגה עד 30.11.23.
שימו לב: בתאריך ה- 30.11.23 בשעה 23:59 תיחסם אפשרות הגשת הבקשות למלגה.

לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב'


משך תקופת הגשת הבקשה למלגה: 1.2.24 עד 29.2.24.
שימו לב: בתאריך ה- 29.2.24 בשעה 23:59 תיחסם אפשרות הגשת הבקשות למלגה.


תשובה לבקשת המלגה
לכל המאוחר במהלך חודש ינואר ישלחו מכתבי תשובה לבקשת המלגה - חיובית כשלילית (בצירוף הסבר להחלטת הוועדה) לכתובת המייל של הסטודנט/ית.
לסטודנטים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב' ישלחו מכתבי תשובה במהלך חודש מרץ – חיובית כשלילית (בצירוף הסבר להחלטת הוועדה) לכתובת המייל של הסטודנט/ית.

הגשת ערעור
ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה באמצעות מכתב אישי למייל – [email protected].
באם ציינת במכתב האישי עובדות חדשות / שינויים במצבך, עליך לצרף אסמכתאות.
הערעור יוגש עד חודש מקבלת תשובת הוועדה בהתייחס לבקשה למלגה. תשובה על הערעור תתקבל עד 45 יום מהגשת הערעור.
שימו לב! הגשת ערעור מעבר למועד הסופי לא תידון בוועדה.

ועדת חריגים
•מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסמכת ועדת המלגות להקים ועדת חריגים לטיפול בפניות חריגות.
•הרכב ועדת חריגים: יו"ר ועדת המלגות + 2 מחברי ועדת מלגות.