ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | המחלקה לשירותי טיפול ייחודיים בחיי המשפחה האגף לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותי טיפול ייחודיים בחיי המשפחה

  • עו"ס אביגיל גמזו

    מנהלת המחלקה
  •  
    המחלקה מאגדת את השירותים המטפלים בסוגיות ובעיות הקשורות לחיי המשפחה. השירות הניתן במחלקה הוא טיפול ייעודי הנותן מענה בנושא מניעת אלימות במשפחה, מתן חוות דעת לבתי משפט בנושא סכסוכי משמורת/זוגיות, נושאי אפוטרופסות ועוד, טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול באבדן ושכול ועוד.