ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | האגף לשירותים חברתיים | המחלקה לשירותי טיפול ייחודיים בחיי המשפחה האגף לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותי טיפול ייחודיים בחיי המשפחה

  • עו"ס רחל ולדימירסקי

    מנהלת המחלקה
  •  
    המחלקה מאגדת את התחנות והמרכזים השונים המטפלים בסוגיות ובעיות הקשורות לחיי המשפחה. השירות הניתן במחלקה הוא טיפול ייחודי במענה לטיפול ומניעה באלימות במשפחה, גירושין, סכסוכי משמורת ועוד. כמו כן, במסגרת המחלקה פועלים עובדים סוציאליים לחוק סדרי דין. זאת במסגרת יחידה שמתמחה בהגשת חוות דעת לבית המשפט/בית הדין. העובדים הסוציאליים לחוק סדרי דין נדרשים על ידי הערכאות המשפטיות לחוות דעה ולהמליץ בסוגיות שונות.