ראשי | מטפחים איכות חיים | כתבות מטפחים איכות חיים | רמת-גן מצטרפת לברית ערים לאיכות חיים וסביבה כתבות מטפחים איכות חיים

רמת-גן מצטרפת לברית ערים לאיכות חיים וסביבה

במסגרת ההסכם של הפורום ה-15, מתחייבת העירייה לפעול למען שיפור איכות החיים והסביבה בשישה תחומי פעילות: אנרגיה ובנייה ירוקה, תחבורה בעיר, פסולת וצריכה, המרחב העירוני, ניהול בר-קיימא של העירייה והנעת השינוי בקרב התושביםעיריית רמת-גן גאה להצטרף ל"ברית ערים לאיכות חיים וסביבה" - התוכנית הסביבתית החדשה של פורום ה-15 (פורום הערים העצמאיות בישראל). הברית הינה תוכנית ההמשך של אמנת האקלים של פורום ה-15 משנת 2008, ששמה לה למטרה לאחד את הערים הגדולות בישראל לטובת פעילות משותפת לקידום קיימות עירונית. עם החתימה על ההסכם, על עיריית רמת-גן מוטלת החובה לפעול ביעילות ובאחריות למען שיפור הסביבה ואיכות חייהם של תושביה. זאת באמצעות קידום עירוניות, קיימות ואיכות סביבה בשישה תחומי פעילות:

  • אנרגיה ובנייה ירוקה.
  • תחבורה בעיר.
  • פסולת וצריכה.
  • המרחב העירוני.
  • ניהול בר-קיימא של העירייה.
  • חיזוק הקהילה והכלכלה המקומית והנעת שינוי בקרב התושבים.

כך לדוגמה, תתחייב העירייה לקדם פרויקטים ירוקים ולאמץ את עקרונות הקיימות והגנת האקלים, בין היתר באמצעות: שימור וטיפוח הטבע העירוני, סלילת שבילי אופניים, הקמת גינות קהילתיות, צמצום פסולת, ייעול השימוש במים, עידוד שימוש חוזר בחפצים, הטמעת בנייה ירוקה במבנים בעיר, שיתוף התושבים בפעילות העירונית, קידום חשיבה סביבתית בהתנהלות העירייה, עידוד צריכה מקומית, ייצור אנרגיה בעיר ועוד.

לשם מימוש יעדי "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה", ילווה פורום ה-15 את העיריות המשתתפות, בהן עיריית רמת-גן, בתהליך יישום התוכנית והטמעת חזון אמנת האקלים. תוכנית ירוקה זו תספק לעיריות את הכלים להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21 בפן הסביבתי, החברתי והכלכלי. מתווה התוכנית יספק מענק לכל הרמות - החל מהמשימות המוטלות על העירייה ועובדיה וכלה בהטמעת השינויים בהתנהגות התושבים, עד לאימוץ הרגלים שישפרו את איכות החיים ויגנו על הסביבה והאקלים. עמידה ביעדי התוכנית צפויה להביא לשיפור החוסן העירוני, חיזוק המרחב העירוני, העצמת הקהילה בעיר וטיפוח עירוניות חיה ומשגשגת.

כזכור, רמת-גן חברה באמנת פורום ה-15, במסגרתה היא פועלת  להפחתת פליטת גזי חממה וזיהום אוויר בעיר. כחלק מיישום האמנה והיותה "עיר גנים", מקדמת רמת-גן את נושא איכות הסביבה באופן שוטף (לקריאה נוספת על פעילותה - לחץ כאן). כמו כן, בתאריך ה-8.6.17 הואר בניין העירייה בצבע ירוק, כאות מחאה על כוונת ארה"ב לפרוש מהסכם האקלים וכסמל על המשך מחויבותה של רמת-גן והתגייסותה למאמץ העולמי. כך זה נראה:

בניין העירייה נצבע בירוק