ראשי | העיר והעירייה | אגפים ומחלקות | אגף בינוי ציבורי | מחלקת מבנים מסוכנים | תשלום אגרת בקשה לבדיקת מבנה מסוכן מחלקת מבנים מסוכנים

תשלום אגרת בקשה לבדיקת מבנה מסוכן

בקשה לבדיקת מבנה לפי סעיף 3(א') לחוק העזר לרמת-גן (מבנים מסוכנים) התש"ף 2020

 

 • הואיל ויש לי יסוד לחשוש כי מבנה מהווה מבנה מסוכן, הריני פונה אליכם בבקשה לבצע בדיקה של המבנה הנ"ל.
 • ידוע לי כי במידה ועפ"י בדיקת המהנדס, יימצא הבניין כמסוכן, תפעל העירייה עפ"י חוק העזר לרמת-גן (מבנים מסוכנים) תש"ף 2020, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, הכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.
 • כמו-כן, ידוע לי כי:
  א.בדיקת המבנה הינה בדיקה חזותית (ויזואלית), לאיתור ליקויים מבניים העלולים לסכן את יציבות המבנה.
  ב.היה ולצורך השלמת הבדיקה תידרש חוות דעת נוספת, עלותה תשולם ע"י בעלי הנכס.
  ג.הבדיקה הנ"ל אינה מהווה אבחנה לעמידותו של המבנה כנגד רעידות אדמה.
  ד.האחריות לתיקון או להריסת המבנה ועלותה, חלה על בעלי החלקה.
  ה.עלות הבדיקה אינה כוללת תכנון ו/או פיקוח על התיקון מטעם העירייה.
 • במעבר לקישור התשלום, הריני מאשר שקראתי והבנתי את האמור לעיל.
 • בשובר לתשלום, נא לרשום בהערות את כתובת הבניין בו מבקשים לערוך בדיקה ואת מהות הסכנה.


לביצוע תשלום אגרת בקשה לבדיקת מבנה מסוכן- לחצו כאן>>