ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - תאגידים עירוניים | קול קורא לשת"פ להפעלת המבנה העגול בפארק הלאומי מכרזים - תאגידים עירוניים

קול קורא לשת"פ להפעלת המבנה העגול בפארק הלאומי

הבית באגם – מבנה היסטורי לשימור בפארק הלאומי ברמת-גן: קול קורא להגשת הצעות לשיתופי פעולה להפעלת המבנה העגול במיזמי תרבות, ספורט, פנאי, חברה, הסעדה ופעילות ציבורית ראויה.


כחלק מחזון הנהלת העיר רמת-גן וחברת הפארק הלאומי לקידום איכות החיים, הפנאי והתרבות במרחב הירוק ועם השלמת כתיבת תיק תיעוד והשלמת הבדיקות ההנדסיות, פונה בזאת חברת הפארק הלאומי בע"מ, בהזמנה לציבור להגיש הצעות לשיתופי פעולה להפעלת המבנה העגול במיזמי תרבות, ספורט, פנאי, חברה, הסעדה ופעילות ציבורית ראויה.

יזמים בעלי יכולות מימון והפקה מוכחים, מוזמנים לפנות בצרוף פרטי היזם, תיאור מלא של המיזם והתקציב הכולל, תוך ציון חלקו של הפונה במימון המיזם המבוקש.

ניתן לעיין בעיקרי תיק התיעוד של המבנה העגול ונתונים בטיחותיים בלינק המצורף >

החברה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי או בכלל.


סיור מציעים יערך בשני מועדים (הסיור יצא מהגשר המוביל למבנה העגול):

  • יום ב' 11.6.18 בשעה 12:00 
  • יום ב' 18.6.18 בשעה 12:00


המעוניינים לענות על הקול קורא, מוזמנים להגיש הצעותיהם לחברת הפארק הלאומי במעטפה סגורה לתיבת "הצעות" שבמשרדי הנהלת הפארק עד ליום 17.7.18 בשעה 12:00.

את ההצעות ניתן להגיש בימים א'-ה' בין השעות 12:00-09:00.

שאלות ניתן להפנות לכתובת המייל : park-l@ramat-gan.muni.il.