ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | מכרזים - תאגידים עירוניים | קול קורא לשת"פ להפעלת המבנה העגול בפארק הלאומי מכרזים - תאגידים עירוניים

קול קורא לשת"פ להפעלת המבנה העגול בפארק הלאומי