ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הריסת מבנה ברחוב רייך 14 מודעות העירייה

הריסת מבנה ברחוב רייך 14

בין התאריכים 12-9.4.18 תתבצע הריסת מבנה ברחוב חביבה רייך 14. למען בטיחותכם יחסם למעבר קטע המדרכה הסמוך לאתר. לא יתקיימו שינויים בהסדרי התנועה הקיימים עקב העבודה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.