ראשי | העיר והעירייה | בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2024 - עמוד ועדת הבחירות העיר והעירייה

בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2024 - עמוד ועדת הבחירות

בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2024

 

ביום שלישי 27.2.24 , יח' אדר א' ה'תשפ"ד, יתקיימו הבחירות לראשות העירייה ולמועצת עיריית רמת גן.

 

לצפייה ברשימות ובמועמדים המתמודדים לראש הרשות ולמועצה>>
 

לצפייה אודות דחיית מועד הבחירות>>


לצפייה בחוזר 5 - מימון בחירות>>


לצפייה בחוזר 7 - הצבעות במעטפות חיצוניות>>


לצפייה בלוחות הזמנים לבחירות לרשויות המקומיות>>


לצפייה בטבלת לוחות הזמנים לבחירות לעיריות ולמועצות מקומיות>>


לצפייה בהודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות>>


 

 • רשימות המועמדים לבחירות - מאגר מרכז של כלל המועמדים לרשויות המקומיות, חיפוש באמצעות בחירת רשות- לצפייה>> 
 • איתור קלפי - בדיקת זכאות לבחור ומיקום הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות. הזדהות באמצעות ת"ז ותאריך הנפקה - לצפייה>>
 • מאגר קלפיות נגישות מיוחדות להצבעת בוחרים המוגבלים בניידותחיפוש קלפי נגישה באמצעות שם הרשות המקומית - לצפייה>>
 • טופס גריעה מהצגת פרטי בוחר באינטרנט - מאפשר לבעל זכות בחירה לגרוע את הצגת שמו מהמאגר האינטרנטי בהתאם לסעיף 15ד' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965
  לצפייה>>
 • לוחות זמנים מתוקפים לבחירות 30.1.24 - לצפייה>>
 • התקשרות בין רשימות - העלאת נוסחי ההודעות שיש להעביר למנהלי הבחירות במקרה של התקשרות/ ביטול התקשרות בין רשימות - לצפייה>>
 • חוקים ותקנות - העלאת החוק לדחיית הבחירות וכן תיקון כללי הבחירות במועצות האזוריות והמקומיות+ העלאת חוזרי מנכ"ל  - לצפייה>>
 • הנחיות לרשויות המקומיות -  העלאת הנחיות המנהל לשלטון מקומי בעקבות דחיית הבחירות - לצפייה>>
 • פרסום גיוס מקומי לתפקיד מזכיר קלפי - פרסום הגיוסים ברשויות בהן קיים מחזור במועמדים לתפקיד מזכיר קלפי - לצפייה>>
 • חברי ועדת קלפי - עמוד מידע בנושא חברי ועדת קלפי, לרבות מידע בדבר שכרם - לצפייה>>
 • נוהל תשלום לחברי ועדת קלפי - לרבות הנחיות לעניין התשלום, טפסים ולוחות זמנים - לצפייה>>
 • נתוני קלפיות מגזירת פנקס שניה - העמוד עודכן בהתאם לשינויים שחלו במיקומי קלפיות - לצפייה>>
 • הודעת שר הפנים לעניין דחיית הבחירות - לצפייה>>
 • הודעת השר על שירותים ציבוריים שיפעלו ביום הבחירות לרשויות המקומיות - לצפייה>>

 

מימון הבחירות:

נוכח דחיית הבחירות עודכנו כלל תכני מימון בשיתוף עם דורון דורון רנדליך מיחידת המימון באגף הבחירות:

 • מימון בחירות - לצפייה>>
 • סכומי מימון ומועדי תשלום - לצפייה>>
 • לוחות הזמנים במימון הבחירות - עדכון הלו"ז החדש למימון בחירות - לצפייה>>
 • מקדמות למימון בחירות - לרבות עדכון קבצי נתוני המקדמות - לצפייה>>
 • ערבונות - לצפייה>>
מנהל הבחירות: ירוחם כהן
סגן מנהל הבחירות: אילן בוחניק

פרטי התקשרות עם מנהל הבחירות:
[email protected]