ראשי | העיר והעירייה | בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2023 - עמוד ועדת הבחירות העיר והעירייה

בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2023 - עמוד ועדת הבחירות

בחירות לראשות העירייה ולמועצה 2023


ביום שלישי 31.10.23, ט״ז בחשוון התשפ״ד, יתקיימו הבחירות לראשות העירייה ולמועצת עיריית רמת גן

 

הדרכה להגשת רשימת  מועמדים והצעת מועמד

ביום שלישי ה-5.9.23, בחדר הישיבות בבניין העירייה ברחוב ביאליק 35 בשעה 18:30,
תינתן הדרכה על אופן הגשת רשימות מועמדים והצבת מועמד לכל מי שמעוניין להתמודד בבחירות לראשות העיר רמת גן או להגיש רשימת מועמדים לבחירות המועצה.
במהלך ההדרכה, יחולקו החוברות שעל המועמדים להגיש למנהל הבחירות.


הודעת מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים

תושבות ותושבים נכבדים, ביום שלישי 31.10.23, ט"ז בחשוון התשפ"ד, יתקיימו הבחירות לראשות העירייה ולמועצת עיריית רמת גן.

יום הבחירות הוא יום שבתון. ביום הבחירות הקלפיות יפעלו בין השעות 07:00 - 22:00.

הודעה על מיקום הקלפי בה אתם זכאים להצביע תישלח על-ידי משרד הפנים בדואר לביתכם, וניתן יהיה לברר לגביה במוקד המידע של משרד הפנים בטלפון ובאינטרנט.

זכאים וזכאיות לבחור בבחירות לעיריית רמת גן הם תושבים ותושבות שכתובתם רשומה בעיר במרשם האוכלוסין, והם בני 17 ומעלה ביום הבחירות.

שינוי כתובת אפשרי לא יאוחר מיום 13.9.23.

לפרטים נוספים - לאתר האינטרנט של רשות האוכלוסין לחצו כאן>>


בדף זה מפורסם מידע שוטף והודעות מטעם מנהל הבחירות לטובת כלל התושבים וכן עבור מועמדים.

בתום יום הבחירות יפורסם מידע מתעדכן אודות תוצאות הבחירות.

הנכם מוזמנים לממש את זכותכם הדמוקרטית - להצביע ולהשפיע.

 

 

מנהל הבחירות: ירוחם כהן
סגן מנהל הבחירות: אילן בוחניק

פרטי התקשרות עם מנהל הבחירות: [email protected]


גיוס מועמדים בחירות ברשות המקומית תשפ"ד, אוקטובר 2023 - קולות קוראים מזכירים וסדרנים לחצו כאן>>


לצפייה בהגשת הרשימות ובדיקתן לחצו כאן>>


לפורטל הארצי לבחירות ברשויות המקומיות ובו מצוי כל המידע לבוחרים ולמועמדים לחצו כאן>>

חוזר מימון וערבונות 10.08.23>>

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים למועצת וראשות העיר רמת גן>>


להודעה על בחירת ועדת בחירות לחצו כאן>>


לצפייה בפרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 68 א' מיום 24.8.23>> 


 לצפייה בכתבי הסכמה לחוברות ההגשה>>

לצפייה ברשימת האותיות ובאי כוח סיעות הכנסת והמפלגות>>

לצפייה באותיות תפוסות ע״י הסיעות היוצאות והאותיות שנותרו פנויות>>


לצפייה בחוזר 8 - הנחיות למסירת קבצי מידע פנקס בוחרים - שליפה סופית>>


לצפייה ברשימה חדשה גזירה שנייה>>


לצפייה בטופס בקשה מטעם סיעת כנסת / מפלגה / סיעת מועצה - גזירה שנייה>>


לצפייה בטופס בקשה מטעם נציג הצעת מועמד לראש מועצה אזורית לקבלת מידע - גזירה שנייה>>


לצפייה בנספח - תצהיר ביעור>>