ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה בעניין שם רחוב אנדראס רומאר מודעות העירייה

הודעה בעניין שם רחוב אנדראס רומאר

מובא בזה לידיעת הציבור כי העירייה מתכוונת להחליף את שם  רחוב אנדראס רומאר לשם "יוהנה".

 

החלפת שם הרחוב  אושר במועצת העיר בישיבתה בתאריך 29.8.2021.

 

תאריך אחרון להגשת התנגדויות הינו 29.6.22, לגב' עמליה כשר - מרכזת ועדת שמות בלשכת ראש העיר.
[email protected] | 03-6753511