ראשי | העיר והעירייה | מכרזים ודרושים | דרושים - עיריית רמת-גן | דרוש/ה מ"מ פקח/ית איזורי/ת (הסיירת הירוקה) דרושים - עיריית רמת-גן

דרוש/ה מ"מ פקח/ית איזורי/ת (הסיירת הירוקה)

מס' מכרז: 0293-5370

היחידה:
אגף ביטחון ואכיפה.

תואר המשרה: פקח אזורי (הסיירת הירוקה)

דרגת המשרה ודירוגה: בדירוג המינהלי  מסלול קידום 5-8

היקף העסקה:
100%

סוג משרה:
מילוי מקום

תיאור התפקיד:

 • בקרה ואכיפה חוקי עזר עירוניים באמצעות התראות, קנסות והחרמות.
 • אכיפת חוקי עזר באמצעות התראות, קנסות והחרמות.
 • ביצוע ביקורות בשטחים ציבוריים ובחצרות הבתים למניעת מפגעים.
 • אכיפת איסוף צואת כלבים.
 • אכיפת השלכת פסולת בניין בתחום הרבים.
 • אכיפת הוצאת פסולת מתחום הפרט לתחום הרבים לא במועד שנקבע.
 • אכיפת ניקיון בחזיתות עסקים.
 • טיפול במפגעים הקשורים לאיכות הסביבה.
 • שמירת הסדר והניקיון.
 • טיפול בפניות אזרחים המתקבלות באמצעות המוקד.
 • הכנת דוחות פעילות יומיים.
 • העבודה במשמרות, בשבתות ובחגים.


תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות: 

 • 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
 • בעל כשירות גופנית תקינה.


  ניסיון מקצועי ודרישות המשרה:
 • גישה לטיפול בקהל ויכולת עמידה בלחצים.
 • יכולת עבודה בצוות ובעל יחסי אנוש טובים.
 • ייצוגיות מול התושבים.
 • כושר מנהיגות ויוזמה אישית.
 • נכונות לעבוד בשעות חריגות וע"פ הצורך.  דרישות נוספות:
 • שפות: ידע ושליטה גבוהה בשפה העברית.
 • יישומי מחשב: שליטה מלאה באופיס.
 • רישיון נהיגה: רישיון לקטנוע בתוקף.
 • רישום פלילי: היעדר רישום פלילי


כפיפות: למנהל מדור פיקוח אזורי (הסיירת הירוקה)

מינהלה:

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון נדרש + שאלון אישי + טופס הצהרה על קרבת משפחה בעיריית רמת-גן לאגף משאבי אנוש. במייל לכתובת: [email protected]. חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספרה.

מועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה.

הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ע"פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בהתאם לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מגבלות תינתן העדפה במשרות הנ"ל למועמדים העונים על הגדרת החוק ועונים על דרישות התפקיד.

לפי סעיף 173ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על דרישות התפקיד.

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

הבהרה נוספת: *המשרה מתאימה גם לסטודנטים ולעבודה בחלקיות משרה