ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הודעה לפעילי הגינה הקהילתית במרכז חרוזים מודעות העירייה

הודעה לפעילי הגינה הקהילתית במרכז חרוזים

תושבים /ות יקרים/ות,


אנו מבקשים להודיעכם, כי במסגרת עבודות לבניית שני גני ילדים במרכז הקהילתי שברחוב ידע עם 2, תופסק באופן זמני פעילות הגינה הקהילתית עד למציאת שטח חלופי.
עיריית רמת-גן תומכת בשימור הטבע העירוני ובערכים חברתיים - סביבתיים ומאמינה כי הגינות מהוות מקום לפעילות להטמעת ערכי קיימות וחיבור בין אדם לאדמה, מקום מפגש ולימוד ובכך תורמות ללכידות חברתית, בין, ילדים ומבוגרים כאחד.
אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על הגינות והריאות הירוקות בעירנו ומצפים להזמינכם לגינה החדשה אשר תוקם באזור מגוריכם.

שלכם,
מחלקת איכות הסביבה