ראשי | מטפחים איכות חיים | עיר ירוקה | קול קורא להפעלת חממה קהילתית עיר ירוקה

קול קורא להפעלת חממה קהילתית

חממה מחפשת קהילה!

 מטרת הקול הקורא

 • לתמוך בפעילות קהילתית סביבתית מהרעיון ועד ההוצאה לפועל של "חממה קהילתית שכונתית".
 • להיות מקום למידה והתנסות, מקום יצרני ומקום מפגש קהילתי.

דרישות במעמד ההגשה

 • קבוצה פעילה של 5 חברים לפחות, בעל ותק של פעילות בקהילה.
 • הצעה ריאלית למיקום החממה (גינה קהילתית, מרכז חינוכי או קהילתי, עמותה).דרישות להמשך הדרך – יבוצעו על ידי התושבים באופן התנדבותי

 • ניהול ותחזוקת החממה מכל הבחינות ובאופן שוטף.
 • "בנק פעילים" להעברת הידע והתוכן.
 • לו"ז פעילויות ואירועים קהילתיים בנושא מגוון ביולוגי, גידול אורבני, חקלאות בת קיימא וכו'.
 • הקמת דף פייסבוק לניהול והנגשת פעילות החממה לקהילה.

  מעוניינים? מתאימים? שאלות?
  ניתן לשלוח למייל [email protected]