ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות עוזיאל - נגבה מודעות העירייה

הקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות עוזיאל - נגבה

בימים הקרובים, תחלנה עבודות להקמת מעגל תנועה בצומת הרחובות עוזיאל ונגבה.
כשלב מקדים תבוצע העתקת קווי מים באמצעות תאגיד מי רמת גן ומיד לאחר מכן תחלנה עבודות הפיתוח.

העבודות יבוצעו בימים ראשון עד חמישי בשעות 07:00 עד 19:00, ימי שישי על פי הצורך - במשך כחמישה חודשים.

מעבר הולכי רגל יתאפשר בזמן הביצוע והנסיעה תתאפשר בהתאם לשילוט שיוצב במקום, ייתכנו צמצומי נתיבים.

 אנו מתנצלים על אי-הנוחות הזמנית ומודים לכם על שיתוף הפעולה.