ראשי | מבזקים | מודעות העירייה | הקמת ועדה להסדרת שם רחוב ה"חרושת" מודעות העירייה

הקמת ועדה להסדרת שם רחוב ה"חרושת"

תושבים יקרים,

בימים אלה פועלת עיריית רמת-גן להסדרת שם רחוב ה"חרושת" ומספרי הבתים בו, זאת לאחר מספר החלטות שנתקבלו בעבר לגבי שינוי שם הרחוב ואשר ישומן לא הושלם.

במסגרת פעילות זו ובהתאם להחלטת מועצת העיר, הוקמה ועדה מקצועית שתפקידה לבחון את החלפת שם הרחוב ולהגיש המלצותיה למועצת העיר.

תושבים המעוניינים להביע את דעתם לגבי שם הרחוב מוזמנים להופיע באופן אישי בפני הועדה שתתכנס לדיון נוסף ביום 31.12.18 בשעה 16:30 באולם מועצת העיר - ביאליק 35 ר"ג.

לאחר קבלת עמדות התושבים תגיש הועדה את המלצתה להסדרת הנושא.