ראשי | לומדים ומלמדים | כתבות לומדים ומלמדים | כנס חקר מדע וטכנולוגיה - בתי הספר היסודיים | כנס חקר מדע וטכנולוגיה - בתי הספר היסודיים

כנס חקר מדע וטכנולוגיה - בתי הספר היסודיים

אגף החינוך בעיריית רמת-גן בשיתוף הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך, מזמין לכנס חקר מדע וטכנולוגיה של בתי הספר היסודיים. הכנס יתקיים ביום ראשון, ה-17.2, בין השעות 18:30-15:00, באשכול הפיס "אהל שם".

 

בתוכנית:

  • סיור בין עבודות החקר של התלמידים
  • הרצאה והדגמות פיזיקליות על ידי ד"ר מולקולה
  • ברכות וחלוקת תעודות